GDPR

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Viite: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

1. Rekisterin pitäjä

Hollolan Kirkonseudun kylät ry

c/o Elina Isotalo
Parinpellontie 263,
16710 Hollola kk

Y-tunnus 2692007-5

Merkitty rekisteriin 7.11.2011
Rekisterinumero 206.827

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Riku Mustonen
riku.mustonen@phnet.fi

3. Rekisterin nimi

Hollolan kirkonseudun kylät ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenpito yhdistyksen jäseniin

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Henkilö/perhejäsenestä:
    Henkilön/perheen nimi, sähköpostisosoite, postinumero
  • Yhteisön jäsenestä:
    Yhteisön nimi, sähköpostiosoite, postinumero

Tiedot säilytetään jäsenyyden päättymistä seuraavan vuoden loppuun.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäsenen liittymisen yhteydessä ilmoittamista tiedoista sekä jäsenen ilmoittamista omien henkilökohtaisten tietojensa muutoksista. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja pääsevät käsittelemään yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä jäsenrekisteristä vastaava. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet -palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti/sähköpostitse rekisterinpitäjälle.