Kyläposti

Kyläyhdistyksen tiedotuslehti ilmestyy vuosittain keväällä.